Pocity v hlavě a obrázky v srdci

Je domov místo nebo pocit? Něco, čeho je možné se držet? Mladí lidé přistupují k tématu domova velmi osobitě. Jejich chápání domova je ovlivněno globalizovaným světem, v němž je samozřejmostí setkávat se s vrstevníky odjinud, v němž se domov odehrává i v digitálním prostředí a přátelství existují i za hranicemi. V projektu „Pocity v hlavě a obrázky v srdci“ (v němčině: Bauchkino und Kopfgefühl) jde o to, tento přístup zviditelnit.

Projekt „Pocity v hlavě a obrázky v srdci“ je kooperačním projektem Bavorského kruhu mládeže (BJR) ve spolupráci s Institutem pro mediální pedagogiku ve výzkumu a praxi (JFF).

Projekt podporuje tvorbu mladých filmařů, kteří se v určitém časovém období zabývají tématem „domova“. Kromě toho podporuje mediálně pedagogické filmy iniciované např. prostřednictvím regionálních pracovišť určených pro odborné mediální poradenství (Medienfachberatung).

Když do vyhledávače zadáte heslo „DOMOV“, zobrazí se vám během pár sekund spousta výsledků. Ale vy se ani s jedním z nich nedokážete ztotožnit. Domov pro každého z nás znamená něco jiného.

Vrcholem projektu „Pocity v hlavě a obrázky v srdci“ bude filmový festival, který je plánován na listopad 2017. Ze všech natočených filmových produkcí zde budou vybrány vítězné snímky v různých kategoriích a ty získají finanční odměnu ve výši 500 eur. Vše proběhne v rámci hornofalckého JUFINALE 2017. JUFINALE je součástí BAVORSKÉHO FESTIVALU DĚTSKÝCH A MLÁDEŽNICKÝCH FILMŮ a nominuje filmy na Bavorskou cenu mládežnického filmu 2018.

Česko-bavorské

Zvláštností jsou kooperační projekty v česko-bavorském příhraničí. V příhraničních regionech Horní Falc, Dolní Bavorsko a Horní Franky se filmy mají zaměřit na česko-bavorské otázky s širším přesahem:

Jak se zde mladí lidé vnímají? Jak vypadá jejich regionální sebepojetí? Ve společných pracích si mladí filmaři z Česka a Bavorska mohou navzájem představit svůj svět a reflektovat ho.

Trojzvuk: Filmový festival. Podpora filmové tvorby. Mediální pedagogika

Partneři

JFF - Medienpädagogik in Forschung und Praxis

Bezirksjugendring Oberfranken und Medienfachberatung Oberfranken

Kreisjugendring Wunsiedel

Tandem

Logo Tandem

Finanční podpora

Projekt "Pocity v hlavě a obrázky v srdci" je podpořen z prostředků Bavorského státního ministerstva financí, zemského rozvoje a vlasti.