Roma - Holocaust

Teilnehmer/-in / účastník / účastníce
Organisation/ Organizace
Weitere personenbezogene Daten/ soukromá adresa
Fremdsprachenkenntnisse (keine Voraussetzung) / znalost cizích jazyků (není podmínka)
Englisch / angličtina:
Deutsch / němčina:
Tschechisch / čeština
sonstige (welche?) / ostatné (které?):
Verpflegung/ strava
Beitrag/ příspěvek
Anregungen, Anmerkungen, Sonstiges / návrhy, připomínky, ostatní